"Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen ve toplumu anlayabilen insanların işidir."
0212 453 5055

Yaratıcı Drama

geri
Bu program ile bireylerin dramayla ilgili temel kavramları, diğer alanlarla ilişkisini açıklaması, gözlemlerini, duygu ve düşüncelerini, rol içinde drama tekniklerini kullanarak uygulaması, işbirliğinin ve oyunun ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkisinden faydalanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Tanışma ve bireysel özellikler, iletişim ve etkileşim, grup iletişimi ve etkileşimi, duyu çalışmaları ve duyular, bedene dayalı çalışmalar, materyal oyunları, kendini ve başkalarını anlamanın yolları, empati, özyönetim ve kendini gerçekleştirme, rol ve alıştırmaları.

Hedef Kitle: 7-15 Yaş
290 kez izlendi
×