Türk Halk Müziği Korosu

Türk halk müziğinde yer alan eserleri, okuyabilme, Müzikal işitme ve yazma, teknik ve teorilerine, olduğu yörenin tavır ve etiğine uygun okuyabilme ve temel müzik becerisinin kazandırıldığı, bir grup içerisinde veya tek başına eserler icra edilen bir programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, sesin doğru kullanımı, solfej bilgisi, etüt çalışmaları nota çalışmaları, Türk halk müziğinde kullanılan usuller, repertuvar, Türk halk müziğinde ağız biçimleri, örnek eserler ve toplu icra.

Hedef kitle: 16 yaş ve üzeri
350 kez izlendi