Ses Eğitimi Ve Koro

Ses Eğitimi-Koro

• THM • TSM • Şan • Tasavvuf Şan • Solfej

Orkestra: Batı müziği oda orkestrası düzeninde, kendi enstrümanını (Batı müziği nefesli ve yaylı sazları) belirlenen eserler üzerinde Batı müziği genel enstrüman tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır. Konu Başlıkları: Orkestra türleri, çalgıları ve oturma düzenleri, toplu çalmaya giriş, tek seslilikten çok sesliliğe giriş, toplu çalmada hız ve nüans terimleri, üç ve dört sesli eserler, müzikte dönemler.

Hedef Kitle: Yetişkin / 7-14 Yaş Yaygın (Hobi) Grupları

TSM-Koro: Türk Sanat Müziği’ndeki eserleri temel, ikinci seviye ve ileri seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak söyleyebilme bilgi ve becerisi kazandırılır. Konu Başlıkları: Türk müziğinde ses çıkarma teknikleri ve ses sağlığı, Türk Sanat Müziği’nin tarihi ve kullanılan müzik terimleri, kullanılan notaların adları ve değerleri, seslerin sınıflandırılması, usuller, repertuar. Programın Kazanımları: Bu program, öğrencilere kendilerini geliştirme imkânı sağlar.

Hedef Kitle: Sadece yetişkinler için.

THM-Koro: Türk Halk Müziği’ndeki (THM) eserleri, temel düzeyde, genel müzik teknik ve teorilerine ve ait olduğu yörenin tavır ve etiğine uygun olarak okuyabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: 1. Seviye için: Müziğin temel öğeleri, diyafram ve hançere egzersizleri, Türk Halk Müziği’nde ağız biçimleri ve örnek eserler, THM bilgileri, Türk halk müziği repertuarı. 2. ve 3. Seviye için: Kırık hava formu ve seviyeye uygun klasik eser, deyiş formu ve seviyeye uygun klasik eser, halay formu ve seviyeye uygun klasik eser, zeybek formu ve seviyeye uygun klasik eser.

Hedef Kitle: Sadece yetişkinler için.

Tasavvuf Müziği-Koro: Türk Tasavvuf Musikisi eserlerini koro içinde temel ve ikinci seviyede, genel müzik teknik ve teorilerine uygun olarak söyleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, ilahi, şuğul, durak, nefes, mersiye, temcit, tevşih, kaside, naat gibi tasavvuf musikisinin formlarının eserler eşliğinde uygulamalı olarak icrası.

Hedef Kitle: Sadece yetişkinler için.

Ses Eğitimi-Şan: Bu programda öğrencilere ses eğitimi egzersizleri ve şan tekniğini temel, ikinci seviye ve ileri seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenir.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, insanda ses sistemi, duruş, solunum geliştirici çalışmalar, diksiyon ve artikülasyon, entonasyon, rezonans, vibrato, inici ve çıkıcı diziler, aralıklar ve nüanslar.

Hedef Kitle: Sadece yetişkinler için.

Solfej-Çok sesli: Batı müziğinde, müziğin alfabesi olan notaları, adları, sesleri ve süreleri ile okumayı temel, ikinci seviye ve ileri seviyede bilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programlardır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, Batı müziğinde temel sesler, nota ses ve süreleri, eserler üzerinden uygulamalar. Programın Kazanımları: Bu program, bir Batı müziği enstrümanı çalmak ya da bu müzik türünde ses eğitimi almak isteyenler için bir altyapı vazifesi görmektedir.

Hedef Kitle: Yetişkin / 7-14 Yaş Yaygın (Hobi) Grupları
1936 kez izlendi