Güzel Sanatlar Ve Resim-İş Öğetmenliğine Hazırlık

Kursiyerlere; çizgi ile başlayarak karakalem komutlarının, renk çözümlemelerinin aktarıldığı ve sanat tarihinden kesitler sunulduğu 1.seviye resim eğitim programıdır.

Konu başlıklar: Üç bölümden oluşan eğitimimizin birinci bölümünde; Çizgi, obje çözümü, oran-orantı, açık-koyu, toplama, perspektif, anatomi, imgeler konuları, ikinci bölümde renk bilgisi, guaj akrilik, sulu boya ve yağlı boyama uygulamalı anlatım olmaktadır. Üçüncü bölüm ise sanat tarihinden yola çıkarak usta sanatçılardan seçilmiş görsel anlatım ve reprodüksiyon çalışmaları yapılmaktadır.

Hedef Kitle: 14 yaş üstü
2027 kez izlendi