Ritim (Perküsyon)

Programın içeriği: Müzik eğitiminde gerekli alt yapı oluşturularak atım, tartım, tempo, düzüm, usul gibi ritim teorilerinin öğretilmesi, ritim bilincinin ve bilgisinin oluşması, eğitim kalitesinin ve bireylerin müzik alanında yeterliklerinin arttırılması hedeflenmiştir. Katılımcıların, okuma-yazma bilmesi ve ritmik işitme yeterliğine sahip olması gereklidir.

Konu Başlıkları: Müzik ve ritim teorik bilgisi, nota değerleri, usuller, deşifre uygulamaları, dikte uygulamaları, örnek eser ritmik okuma uygulamaları.

Hedef Kitle: 7-15 Yaş / 16 Yaş ve üzeri
661 kez izlendi