Klarnet

Klasik batı modern klarnetin teknik gereklilikler seviyesini artırmayı ve beraberinde müzikal yorumculuğa katkı sağlamayı amaçlayan bir programdır.

Konu başlıkları: Üfleme teknikleri, uzun ses ve artikülasyon çalışmaları, diyafram ile doğru nefes kullanımı,

Hedef Kitle: 16 Yaş ve üzeri
368 kez izlendi