"Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen ve toplumu anlayabilen insanların işidir."
0212 453 5055

Kısa Film Atölyesi

geri
Kısa film yapımında, çekim öncesi ve sonrası temel teknik cihazları kullanma ve senaryo oluşturma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Sinemanın doğuşu, Türk sineması, ön yapım aşamaları, senaryonun öğeleri ve dramatik yapısı, çekim hazırlıkları, görüntü estetiği, dramatik aydınlatma yöntemleri, çekim sonrası çalışmalar, kurgunun temelleri, dijital video düzenlemesi.

Hedef kitle: 16 yaş ve üzeri
197 kez izlendi
×