"Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen ve toplumu anlayabilen insanların işidir."
0212 453 5055

Hüsn-İ Hat

geri
Nesih, sülüs, talik ve divani gibi İslam yazılarından birini veya birkaçını meşk usulü ile öğrenme ve bu yazıları temel seviyede güzel yazma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Hat sanatı tarihi ve hüsn-i hat kavramı, hat yazı çeşitleri, meşhur Türk hattatları, hüsn-i hat terimleri ve işaretleri, yazıya hazırlık, sülüs meşkleri, nesih meşkleri.

Hedef kitle: 16 yaş ve üzeri
1327 kez izlendi
×