Çello

Çello: Bu programda öğrencilere enstrümanın temel eğitimi verilmekte; çello yay teknikleri, baskı ve metot çalışmaları yaptırılmaktadır. Eğitim için Suzuki Çello Metodu kullanılmaktadır.

Konu Başlıkları: Çellonun tarihi gelişimi ve sanattaki yeri, Suzuki Metodu’nda yay kullanma ve parmak çalışması, ezbere tekrar çalışmaları.

Hedef Kitle: Yetişkin / 7-14 Yaş Yaygın (Hobi) Grupları
1511 kez izlendi