Bateri

Bateri, kelime anlamıyla vurmalı çalgılar takımı olarak adlandırılan bir vurmalı çalgıdır. Bateri kursunda, müzik sevgisini kazanabilme, müzik tekniklerine uygun şekilde bateri çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, nota ve müzik teorisi, baterinin bölümleri, pedal teknikleri, çift el-çift ayak koordinasyonu, müzik terimleri, tuşe bilgisi.

Hedef Kitle: 7-15 Yaş / 16 Yaş ve üzeri
2216 kez izlendi